G Ł O S   U C Z E L N I

 

 

Numer 183, marzec 2009
Numer 183, marzec 2009

Redagują:
Małgorzata Wanke-Jakubowska  i  Maria Wanke-Jerie
ul. C. K. Norwida 25/27, 50-375 WROCŁAW
Tel. (+48) 071 3205-255
Fax (+48) 071 3205-393
E-mail: mwj@up.wroc.pl

Cytowanie całości lub fragmentów tekstów, a także zdjęć zamieszczonych
na tej stronie wymaga umieszczenia pod cytatem informacji o źródle,
autorze lub autorach i aktywnego linku do tej strony.

 

Miesięcznik „GŁOS UCZELNI” ukazuje się regularnie od października 1992 roku. Pismo ma charakter informacyjno-publicystyczny. Zakres tematyczny prezentowanych informacji nie ogranicza się do kwestii wewnątrzuczelnianych, choć ta problematyka jest dominująca. Rejestrowane są również – choćby tylko skrótowo – zdarzenia ważne we wrocławskim środowisku akademickim, a także prezentowane są informacje o pracach Konferencji Rektorów Uczelni Rolniczych, Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich, Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej, Komitetu Badań Naukowych itp. Z informacji uczelnianych regularnie ukazują się relacje z posiedzeń Senatu, rad wydziałów, konferencji naukowych, a także serwisy i reportaże studenckie, nowości uczelnianego wydawnictwa itp. W piśmie jest też miejsce na publicystykę: artykuły historyczne i problemowe, wywiady, reportaże, recenzje, felietony, a także „kącik” akademickiego humoru. „GŁOS UCZELNI” czytany jest nie tylko na Uniwersytecie Przyrodniczym. Sięgają po niego przedstawiciele różnych środowisk akademickich, a także instytucji, z którymi uczelnia współpracuje.

Wyszukiwanie informacji w „GŁOSIE UCZELNI”


Numery archiwalne

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
1996 47
1997 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58
1998 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69
1999 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80
2000 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91
2001 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102
2002 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113
2003 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124
2004 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135
2005 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146
2006 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157
2007 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168
2008 169 170 171 172 173 174 175 176
177
178 179 180
2009 181 182

Do góry

Ostatnie zmiany wykonał 15.03.2009 webadmin