A k t u a l n o ś c i   –   s i e r p i e ń   2 0 0 2   r o k u

Powrót

 

 

30 sierpnia 2002 roku

Odbyło się spotkanie kończące kadencję rektora, prof. Tadeusza Szulca.

Więcej...

30 sierpnia 2002 roku

Gościł w uczelni prezydent miasta Stanisław Huskowski.

Więcej...

27 sierpnia 2002 roku

Rektor prof. Tadeusz Szulc spotkał się z prezydentem miasta Stanisławem Huskowskim.

Więcej...

W sierpniu odbyła się dodatkowa rekrutacja na studia dzienne na kierunku rybactwo na Wydziale Biologii i Hodowli Zwierząt.

Więcej...

Do góry

Ostatnie zmiany wykonał webadmin