A k t u a l n o ś c i   –   w r z e s i e ń   2 0 0 2   r o k u

Powrót

 

 

27 września 2002 roku

Prof. Tadeusz Szulc jako członek Komitetu Honorowego uczestniczył w otwarciu Międzynarodowych Targów Zoologiczno-Botanicznych Inter Zoo-Botanica 2002.

Więcej...

27 września 2002 roku

Podpisano umowę na budowę centrum dydaktyczno-naukowego przy pl. Grunwaldzkim.

Więcej...

26 września 2002 roku

W Urzędzie Wojewódzkim odbyło się spotkanie wojewody dolnośląskiego Ryszarda Nawrata z rektorami wyższych uczelni Wrocławia. W spotkaniu uczestniczył rektor prof. Michał Mazurkiewicz.

Więcej...

26 września 2002 roku

W środę 26 września odbyła się konferencja prasowa związana z inauguracją roku akademickiego 2002/2003.

Więcej...

24 września 2002 roku

List Kolegium Rektorów Uczelni Wrocławia i Opola do społeczności akademickiej Dolnego Śląska i Opola.

Więcej...

24 września 2002 roku

We wtorek, w sali Senatu Politechniki Wrocławskiej odbyło się pierwsze w kadencji 2002–2005 posiedzenie Kolegium Rektorów Uczelni Wrocławia i Opola, w którym uczestniczył rektor prof. Michał Mazurkiewicz oraz dziekan Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji prof. Andrzej Drabiński.

Więcej...

16 września 2002 roku

Rektor prof. dr hab. Michał Mazurkiewicz, uczestniczył w konferencji dotyczącej Regionalnej Strategii Innowacji dla Dolnego Śląska.

Więcej...

Dolnośląski Festiwal Nauki, Akademia Rolnicza, 19-21 września 2002 roku

Więcej...

10 września 2002 roku

W Urzędzie Marszałkowskim zakończyła się rekrutacja do pierwszej edycji Europejskiego Banku Kadr Dolnego Śląska. Wśród uczestników projektu obecni są absolwenci Akademii Rolniczej: Magdalena Janicka, Aldona Kuriańska, Łukasz Liebersbach i Alina Zaręba.

Więcej...

6 września 2002 roku

Prof. Michał Mazurkiewicz i prof. Tadeusz Szulc uczestniczyli w inauguracji roku szkolnego nowo otwartego Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego im. bł. Edmunda Bojanowskiego w Henrykowie.

Więcej...

4 września 2002 roku

Akademia Rolnicza we Wrocławiu przekazała Uniwersytetowi Rolniczemu w Czeskich Budziejowicach darowiznę w wysokości 20 tysięcy złotych na pokrycie strat, jakie uczelnia poniosła wskutek sierpniowej powodzi.

Więcej...

Do góry

Ostatnie zmiany wykonał webadmin