A爇爐爑燼爈爊爋牰燾爄牋 –牋 p燼牸燿爖爄爀爎爊爄爇牋 2񁒶2牋爎爋爇爑

Powr髏

 

 

28 pa糳ziernika 2002 roku

W poniedzia砮k go禼i砤 w uczelni delegacja z Wydzia硊 Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu w Lublanie oraz Uniwersytetu w Zagrzebiu. Go禼ie przybyli na zaproszenie pani prof. Bo縠ny Obmi駍kiej-Mrukowicz, dziekan Wydzia硊 Medycyny Weterynaryjnej.

25 pa糳ziernika 2002 roku

Odby硂 si pierwsze w tym roku akademickim posiedzenie Senatu.

Wi阠ej...

24 pa糳ziernika 2002 roku

W gmachu Geodezji otwarto nowe laboratorium GIS (Geografic Information Systems).

Wi阠ej...

10 pa糳ziernika 2002 roku

Rektor prof. Micha Mazurkiewicz spotka si z wicepremierem, ministrem finans體 prof. Grzegorzem Ko硂dk i wojewod dolno秎眘kim Ryszardem Nawratem. Rozmowy dotyczy硑 kondycji finansowej polskich uczelni wy縮zych.

2 pa糳ziernika 2002 roku

W Auli Leopoldy駍kiej Uniwersytetu Wroc砤wskiego odby砤 si uroczysta inauguracja roku akademickiego po潮czona z nadaniem tytu硊 doktora honoris causa prof. Teofilowi Mazurowi – emerytowanemu profesorowi Uniwersytetu Warmi駍ko-Mazurskiego.

Wi阠ej...

Do g髍y

Ostatnie zmiany wykona webadmin