A k t u a l n o ś c i   –   g r u d z i e ń   2 0 0 2   r o k u

Powrót

 

 

20 grudnia 2002 roku

W ostatni przedświąteczny piątek grudnia odbyło się ostatnie w roku kalendarzowym 2002 posiedzenie Senatu.

Więcej...

17 grudnia 2002 roku

Spotkanie informacyjne poświęcone uczestnictwu w niedawno zainaugurowanym 6. PR. zorganizowało Biuro Programów Międzynarodowych oraz Regionalny Punkt Kontaktowy 6. Programu Ramowego UE

Więcej...

17 grudnia 2002 roku

Wyższe Metropolitarne Seminarium Duchowne we Wrocławiu gościło Kolegium Rektorów Uczelni Wrocławia i Opola.

Więcej...

12 grudnia 2002 roku

W czwartek odbyły się „Dni Aktywności Studenckiej”. Podczas spotkań odbywających się w budynku głównym przy ul. Norwida zaprezentowały się studenckie koła naukowe, chór „Szumiący Jesion” oraz Akademicki Zespół Pieśni i Tańca „Jedliniok”.

3 grudnia 2002 roku

Prezydent Wrocławia zaprasza studentów Akademii Rolniczej na koncert towarzyszący prezentacji miasta w Monako podczas obrad Biura Światowych Wystaw EXPO.

Więcej...

1-3 grudnia 2002 roku

W Kolonii spotkali się rektorzy szkół wyższych Polski i Niemiec na konferencji poświęconej międzynarodowej współpracy.

Więcej...

Do góry

Ostatnie zmiany wykonał webadmin