A k t u a l n o ś c i   –   s t y c z e ń   2 0 0 3   r o k u

Powrót

 

 

31 stycznia 2003 roku

Uroczystym akcentem rozpoczęło się ostatnie w semestrze zimowym posiedzenie Senatu w dniu 31 stycznia – rektor prof. Michał Mazurkiewicz wręczył nominację na stanowisko profesora zwyczajnego prof. Jerzemu Sobocie

Więcej...

30 stycznia 2003 roku

Informacje dotyczące umów kompensacyjnych jednostek naukowych i badawczo-naukowych

Więcej...

27 stycznia 2003 roku

Wręczono nagrody zwycięzcom konkursu „Własna Firma po Studiach”

Więcej...

24 stycznia 2003 roku

Akademia Rolnicza we Wrocławiu zawarła porozumienie o współpracy z firmą „Klimatex” sp. z o.o

Więcej...

24 stycznia 2003 roku

Profesor Roman Kołacz – prorektor ds. współpracy z zagranicą i rozwoju uczelni spotkał się w piątek z burmistrzem gminy Kąty Wrocławskie Antonim Kopciem oraz wójtem sąsiedniej gminy Mietków Stanisławem Susło

Więcej...

Stypendia, subwencje i nagrody FUNDACJI NA RZECZ NAUKI POLSKIEJ

Więcej...

21 stycznia 2003 roku

Studenckie Koło Naukowe Finansów i Rachunkowości „AUDYT” oraz Stowarzyszenie Absolwentów Akademii Rolniczej i Samorząd Studencki zapraszają na wycieczkę po Wrocławiu

Więcej...

20 stycznia 2003 roku

Akademia Rolnicza we Wrocławiu oraz EuroComp System Sp z o.o. podpisały porozumienie, którego przedmiotem jest organizacja wspólnego przedsięwzięcia edukacyjnego „Internetowej Szkoły funduszy UE”

Więcej...

20 stycznia 2003 roku

Akademia Rolnicza we Wrocławiu podpisała porozumienie z gminą Mściwojów dotyczącą dofinansowania prac magisterskich i doktorskich

Więcej...

19 stycznia 2003 roku

Biblioteka Główna informuje, że został uruchomiony tymczasowy dostęp do czasopism Academic Press i HHS

Więcej...

16 stycznia 2003 roku

Nowy system przeszkolenia wojskowego studentów i absolwentów wyższych uczelni cywilnych

Więcej...

14 stycznia 2003 roku

We wtorek odbyła się uroczysta noworoczna rada Wydziału Medycyny Weterynaryjnej

Więcej...

14 stycznia 2003 roku

Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu informuje o możliwości uzyskania stypendium Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego – Programu Stypendialnego dla obywateli państw Grupy Wyszehradzkiej

Więcej...

11 stycznia 2003 roku

Zainaugurowano studia podyplomowe wiedzy o Unii Europejskiej „AGRO UNIA”

Więcej...

6 stycznia 2003 roku

Uruchomiono wydziałowe dyżury nocne codziennie od godziny 22.00 do 8.00 w Poliklinice Weterynaryjnej przy Katedrze Chorób Wewnętrznych i Pasożytniczych z Kliniką Chorób Koni, Psów i Kotów Wydziału Medycyny Weterynaryjnej

Więcej...

Do góry

Ostatnie zmiany wykonała dors