A爇爐爑燼爈爊爋牰燾爄牋 –牋 l u t y牋 2񁒶3牋爎爋爇爑

Powr髏

 

 

28 lutego 2003 roku

Odby硂 si pierwsze w semestrze letnim posiedzenie Senatu

Wi阠ej...

28 lutego 2003 roku

Spotkanie konsultacyjne dotycz眂e Europejskiej Sieci Ekologicznej NATURA 2000

Wi阠ej...

26 lutego 2003 roku

Uroczysto舵 rozpocz阠ia zaj赕 dydaktycznych na nowych specjalno禼iach magisterskich kierunku budownictwo

Wi阠ej...

25 lutego 2003 roku

Rektor prof. Micha Mazurkiewicz uczestniczy w dolno秎眘kiej inauguracji ERON 2003

Wi阠ej...

20 lutego 2003 roku

Wydzia Medycyny Weterynaryjnej go禼i ekspert體 Pa駍twowej Komisji Akredytacyjnej pod przewodnictwem prof. Kazimierza Kosiniaka-Kamysza

Wi阠ej...

19 lutego 2003 roku

Akademia Rolnicza organizuje „Wszechnic wiedzy o Unii Europejskiej”

Wi阠ej...

18 lutego 2003 roku

Senat Papieskiego Wydzia硊 Teologicznego przyzna prof. Micha硂wi Mazurkiewiczowi – rektorowi Akademii Rolniczej we Wroc砤wiu medal z okazji 300-lecia swojego istnienia

Wi阠ej...

18 lutego 2003 roku

Informacja o Podyplomowych Studiach Wiedzy o Unii Europejskiej „Agro-Unia”

Wi阠ej...

18 lutego 2003 roku

Studenckie Ko硂 Naukowe Finans體 i Rachunkowo禼i „AUDYT” oraz Stowarzyszenie Absolwent體 Akademii Rolniczej i Samorz眃 Studencki zapraszaj na wycieczk po Wroc砤wiu

Wi阠ej...

17 lutego 2003 roku

Udzia szk蟪 wy縮zych w badaniach naukowych i rozwoju kadr

Wi阠ej...

17 lutego 2003 roku

Zaproszenie do sk砤dania wniosk體 o dofinansowanie dzia砤 wspomagaj眂ych przygotowanie do uczestnictwa w 6. Programie Ramowym UE

Wi阠ej...

13 lutego 2003 roku

Dofinansowanie koszt體 upowszechniania doradztwa rolniczego mo縧iwe dzi阫i dotacjom Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Wi阠ej...

12 lutego 2003 roku

Dzia wsp蟪pracy z zagranic w nowych pomieszczeniach

Wi阠ej...

11 lutego 2003 roku

Pomoc Julii
„Nigdy nie jeste秏y tak biedni, aby nie sta nas by硂 na udzielenie pomocy bli糿iemu”
Miko砤j Gogol

Wi阠ej...

11 lutego 2003 roku

Akademia Rolnicza we Wroc砤wiu oraz EuroComp System Sp z o.o. uruchomi硑 „Internetow Szko酬 funduszy UE”

Wi阠ej...

Do g髍y

Ostatnie zmiany wykona砤 dors