A爇爐爑燼爈爊爋牰燾爄牋 –牋 m燼爎爖爀燾牋 2񁒶3牋爎爋爇爑

Powr髏

 

 

31 marca 2003 roku

Wyst眕ienie prof. Romana Ko砤cza w programie telewizyjnym „Weekend, weekend”

Wi阠ej...

31 marca 2003 roku

Zmiana miejsca spotka z cyklu Akademickiej Wszechnicy Wiedzy o Unii Europejskiej – Aula gmachu Wydzia硊 Biologii i Hodowli Zwierz眛 przy ul. Che砿o駍kiego 38c na Biskupinie

Wi阠ej...

28 marca 2003 roku

Uroczystym akcentem rozpocz瓿o si posiedzenie Senatu – profesorowie Jan Oszmia駍ki, Czes砤w Wawrze馽zyk i Edward Pawlina otrzymali z r眐 rektora prof. Micha砤 Mazurkiewicza nominacje na stanowisko profesora zwyczajnego

Wi阠ej...

28 marca 2003 roku

Akredytacja jako禼i kszta砪enia w polskich wy縮zych uczelniach

Wi阠ej...

27 marca 2003 roku

Minister Nauki prof. Micha Kleiber w programie I Polskiego Radia odpowiada na pytania s硊chaczy

Wi阠ej...

25 marca 2003 roku

Kolejne spotkanie w ramach Akademickiej Wszechnicy Wiedzy o Unii Europejskiej

Wi阠ej...

25 marca 2003 roku

Studenckie Ko硂 Naukowe Finans體 i Rachunkowo禼i „AUDYT” oraz Stowarzyszenie Absolwent體 Akademii Rolniczej i Samorz眃 Studencki zapraszaj na kolejn wycieczk po Wroc砤wiu

Wi阠ej...

24 marca 2003 roku

Forum Akademickie „Rola polskich uczelni wy縮zych w Europie wiedzy” oraz doktorat honoris causa Politechniki Wroc砤wskiej dla Philippe'a Busquina

Wi阠ej...

14 marca 2003 roku

Internetowa Szko砤 Kadr Bankowych

Wi阠ej...

12 marca 2003 roku

IX Dolno秎眘kie Prezentacje Edukacyjne TARED 2003

Wi阠ej...

5 marca 2003 roku

„Forum Akademickie jest najlepszym tego rodzaju pismem w Europie” – dr Jan Sadlak, dyrektor Europejskiego Centrum Szkolnictwa Wy縮zego

Wi阠ej...

5 marca 2003 roku

Pierwsze spotkanie w ramach organizowanej przez Akademi Rolnicz Wszechnicy Wiedzy o Unii Europejskiej

Wi阠ej...

4 marca 2003 roku

Dyskusja nad strategi rozwoju Akademii Rolniczej we Wroc砤wiu. Dodaj swoj opini

Wi阠ej...

3 marca 2003 roku

Akademia Rolnicza we Wroc砤wiu zawar砤 porozumienie o wsp蟪pracy z Dolno秎眘kim Wojew骴zkim O秗odkiem Doradztwa Rolniczego w idnicy

Wi阠ej...

Do g髍y

Ostatnie zmiany wykona砤 dors