A k t u a l n o ś c i   –   k w i e c i e ń   2 0 0 3   r o k u

Powrót

 

 

26 kwietnia 2003 roku

Absolutorium Wydziału Medycyny Weterynaryjnej

Więcej...

26 kwietnia 2003 roku

Szkolenie zawodowe dla rolników

Więcej...

25 kwietnia 2003 roku

Tradycyjnie w ostatni piątek miesiąca zebrał się Senat na czwartym już w bieżącym roku kalendarzowym posiedzeniu

Więcej...

25 kwietnia 2003 roku

Uchwała Senatu Akademii Rolniczej we Wrocławiu w sprawie przystąpienia Polski do Unii Europejskiej

Więcej...

25 kwietnia 2003 roku

Dyskusja na strategią rozwoju uczelni

Więcej...

24 kwietnia 2003 roku

Wykład w ramach Wszechnicy o Unii Europejskiej „Rynek pracy w Unii Europejskiej. Uznawalność dyplomów i kwalifikacji”

Więcej...

22 kwietnia 2003 roku

Wycieczka z cyklu „Wrocław – moje miasto”

Więcej...

18 kwietnia 2003 roku

Życzenia świąteczne

Więcej...

16 kwietnia 2003 roku

Polityka naukowa ma zwiększać innowacyjność gospodarki – udział uczelni w 6. Programie Ramowym Unii Europejskiej

Więcej...

10 kwietnia 2003 roku

W uczelni gościła delegacja z Hunan Agricultural University w Changsha

Więcej...

7 kwietnia 2003 roku

Rekordowa liczba uczestników na wykładzie Krzysztofa Mroziewicza – pełnomocnika wojewody dolnośląskiego ds. międzynarodowych

Więcej...

2 kwietnia 2003 roku

Zmiana miejsca spotkań z cyklu Akademickiej Wszechnicy Wiedzy o Unii Europejskiej – aula gmachu Wydziału Biologii i Hodowli Zwierząt przy ul. Chełmońskiego 38c na Biskupinie

Więcej...

2 kwietnia 2003 roku

Komitet Badań Naukowych Ministerstwem Nauki i Informatyzacji

Więcej...

Do góry

Ostatnie zmiany wykonała dors