A爇爐爑燼爈爊爋牰燾爄牋 –牋 m燼爅牋 2񁒶3牋爎爋爇爑

Powr髏

 

 

30 maja 2003 roku

Relacja z majowego posiedzenia Senatu

Wi阠ej...

29 maja 2003 roku

Dyskusja panelowa „Ocena szans i zagro縠 po wst眕ieniu Polski do UE”

Wi阠ej...

28 maja 2003 roku

Komisja Europejska ds. odowiska – wroc砤wski akcent

Wi阠ej...

27 maja 2003 roku

Studia Podyplomowe „Zarz眃zanie Bezpiecze駍twem i Higien Pracy”

Wi阠ej...

24 maja 2003 roku

Absolutorium Wydzia硊 Rolniczego

Wi阠ej...

23 maja 2003 roku

Stanowisko rektor體 polskich uczelni wy縮zych zebranych na Forum Akademickim w Politechnice Wroc砤wskiej

Wi阠ej...

22 maja 2003 roku

Forum Akademickie „Rola polskich uczelni wy縮zych w Europie wiedzy”

Wi阠ej...

21 maja 2003 roku

Referendum we wroc砤wskich akademikach

Wi阠ej...

20 maja 2003 roku

Wyk砤d w ramach Wszechnicy o Unii Europejskiej „Wsp髄na polityka rolna UE”

Wi阠ej...

20 maja 2003 roku

List do „Newsweek Polska”

Wi阠ej...

19 maja 2003 roku

Nowa internetowa strona Dzia硊 Nauki

Wi阠ej...

18 maja 2003 roku

Spotkanie z wiceministrem rolnictwa i rozwoju wsi Jerzym Plew

Wi阠ej...

15 maja 2003 roku

VIII Mi阣zynarodowa Konferencja Studenckich K蟪 Naukowych, XX Sejmik SKN

Wi阠ej...

14 – 18 maja 2003 roku

Agraria 2003

Wi阠ej...

13 maja 2003 roku

Porozumienie o wsp蟪pracy w sprawie szkolenia i zatrudnienia student體 oraz absolwent體 uczelni w firmie Cargill

Wi阠ej...

12 maja 2003 roku

Akademia Rolnicza we Wroc砤wiu czwarta w秗骴 polskich uczelni rolniczych w rankingu „Wprost”

Wi阠ej...

10 maja 2003 roku

Inauguracja II edycji Studi體 Podyplomowych wiedzy o Unii Europejskiej „Agro-Unia”

Wi阠ej...

9 maja 2003 roku

Spotkanie Tr骿k眛a Weimarskiego

Wi阠ej...

9 maja 2003 roku

„Nauka na rzecz regionu” seminarium z udzia砮m najwy縮zych w砤dz Alzacji, Saksonii i Dolnego 眘ka

Wi阠ej...

8 maja 2003 roku

Wyk砤d w ramach Wszechnicy o Unii Europejskiej „Duchowy wymiar Europy”

Wi阠ej...

7 maja 2003 roku

Uroczysta sesja naukowa po秝i阠ona prof. Antoniemu Bantowi

Wi阠ej...

6 maja 2003 roku

Wizyta doradc體 do spraw ECTS

Wi阠ej...

5 maja 2003 roku

Akademia Rolnicza we Wroc砤wiu otrzyma砤 Kart Erasmusa (Erasmus University Charter)

Wi阠ej...

5 maja 2003 roku

Wyk砤d w ramach Wszechnicy o Unii Europejskiej „Duchowy wymiar Europy”

Wi阠ej...

2 maja 2003 roku

Nowy, majowy „G硂s Uczelni”

Wi阠ej...

Do g髍y

Ostatnie zmiany wykona砤 dors