A爇爐爑燼爈爊爋牰燾爄牋 –牋 c爖爀爎爓爄爀燾牋 2񁒶3牋爎爋爇爑

Powr髏

 

 

28 czerwca 2003 roku

Rozdanie dyplom體 pierwszym absolwentom Internetowego Systemu Edukacyjnego – @dukacja

Wi阠ej...

27 czerwca 2003 roku

Relacja z czerwcowego posiedzenia Senatu

Wi阠ej...

25 czerwca 2003 roku

Spotkanie z prof. Zbigniewem Brzezi駍kim – Kolegium Europy Wschodniej

Wi阠ej...

25 czerwca 2003 roku

Inkubator naukowo-technologiczny w ramach Wroc砤wskiego Parku Technologicznego

Wi阠ej...

16 czerwca 2003 roku

Polscy studenci w Unii Europejskiej

Wi阠ej...

12 czerwca 2003 roku

Wizyta Minister ds. Edukacji i Bada Republiki Federalnej Niemiec – Eldegard Bulmahn

Wi阠ej...

12 czerwca 2003 roku

Podsumowanie kampanii referendalnej

Wi阠ej...

6-7 czerwca 2003 roku

Zgromadzenie plenarne KRASP

Wi阠ej...

5 czerwca 2003 roku

Uroczysto舵 zako馽zenia Akademickiej Wszechnicy Wiedzy o Unii Europejskiej – festyn w Paw硂wicach

Wi阠ej...

4 czerwca 2003 roku

Wyk砤d w ramach Wszechnicy o Unii Europejskiej „To縮amo舵 kulturalna Polski w Europie” prof. Jana Miodka

Wi阠ej...

4 czerwca 2003 roku

Errata

Wi阠ej...

2 czerwca 2003 roku

Projekt ustawy – Prawo o szkolnictwie wy縮zym

Wi阠ej...

2 czerwca 2003 roku

Nowy, czerwcowy „G硂s Uczelni”

Wi阠ej...

2 czerwca 2003 roku

Pomoc Kasi
„Nigdy nie jeste秏y tak biedni, aby nie sta nas by硂 na udzielenie pomocy bli糿iemu”
Miko砤j Gogol

Wi阠ej...

Do g髍y

Ostatnie zmiany wykona砤 dors