A k t u a l n o ś c i   –   w r z e s i e ń   2 0 0 3   r o k u

Powrót

 

 

30 września 2003 roku

Wizyta prof. Wilhelma Neumanna

Więcej...

30 września 2003 roku

Nowy, październikowy „Głos Uczelni”

Więcej...

30 września 2003 roku

„Założenia strategii rozwoju uczelni do 2010 roku”

Więcej...

29 września 2003 roku

Kalendarz-Informator dla studentów I roku

Więcej...

28-29 września 2003 roku

Konferencja Rektorów Uczelni Rolniczych

Więcej...

26 września 2003 roku

Pierwsze, powakacyjne posiedzenie Senatu

Więcej...

25 września 2003 roku

Informacja o kredytach studenckich

Więcej...

25 września 2003 roku

Spotkanie z Minister Edukacji Narodowej i Sportu

Więcej...

24 września 2003 roku

Spotkanie Zespołu Nauk Rolniczych i Leśnych (P0-6) Komitetu Badań Naukowych

Więcej...

22 września 2003 roku

Festiwal nauki – podsumowanie

Więcej...

18-19 września 2003 roku

Jubileusz 70-lecia urodzin prof. Aleksandra Dobickiego

Więcej...

12 września 2003 roku

Inauguracja VI Dolnośląskiego Festiwalu Nauki

Więcej...

11 września 2003 roku

Stanowisko Prezydium Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Wyższych w sprawie zgłoszonych przez Rząd RP do Sejmu projektów zmian ustaw o podatku dochodowym od osób prawnych oraz o podatku dochodowym od osób fizycznych

Więcej...

10 września 2003 roku

Dzień Nauki 2003 we Wrocławiu

Więcej...

8 września 2003 roku

Nowe foldery uczelni

Więcej...

5 września 2003 roku

Dolnośląski Festiwal Nauki w Akademii Rolniczej we Wrocławiu

Więcej...

4 września 2003 roku

Ogólnopolski Dzień Nauki 2003

Więcej...

1 września 2003 roku

Nowy, wrześniowy „Głos Uczelni”

Więcej...

Do góry

Ostatnie zmiany wykonała dors