A爇爐爑燼爈爊爋牰燾爄牋 –牋 l爄爏爐爋爌燼燿牋 2񁒶3牋爎爋爇爑

Powr髏

 

 

28 listopada 2003 roku

Relacja z listopadowego posiedzenia Senatu

Wi阠ej...

28 listopada 2003 roku

Wydzia In縴nierii Kszta硉owania odowiska i Geodezji go禼i ekspert體 Pa駍twowej Komisji Akredytacyjnej pod przewodnictwem prof. Stanis砤wa Mitkowskiego

Wi阠ej...

26 listopada 2003 roku

Kolegium Rektor體 Uczelni Wroc砤wia i Opola

Wi阠ej...

26 listopada 2003 roku

Dolno秎眘kie Forum Polityczne i Gospodarcze „Jak zmniejszy dystans dziel眂y Dolny 眘k od Unii Europejskiej”

Wi阠ej...

25 listopada 2003 roku

Umowa o wsp蟪pracy z Urz阣em Marsza砶owskim wojew骴ztwa opolskiego

Wi阠ej...

25 listopada 2003 roku

Fundusze strukturalne UE dla Akademii Rolniczej we Wroc砤wiu

Wi阠ej...

25 listopada 2003 roku

Zako馽zenie I edycji Studi體 Podyplomowych Wiedzy o Unii Europejskiej „AGRO-UNIA”

Wi阠ej...

21 listopada 2003 roku

Wydzia In縴nierii Kszta硉owania odowiska i Geodezji go禼i ekspert體 Pa駍twowej Komisji Akredytacyjnej pod przewodnictwem prof. Stanis砤wa Mitkowskiego

Wi阠ej...

17 listopada 2003 roku

Akademia Rolnicza w Telewizji Dolno秎眘kiej

Wi阠ej...

17 listopada 2003 roku

i阾o Akademii Rolniczej – obchody uroczysto禼i

Wi阠ej...

17 listopada 2003 roku

i阾o Nauki Wroc砤wskiej – Nagroda Kolegium Rektor體 Uczelni Wroc砤wia i Opola 2003

Wi阠ej...

17 listopada 2003 roku

X Jubileuszowy Mi阣zynarodowy Kongres PRO ANIMALI ET HOMINE

Wi阠ej...

13 listopada 2003 roku

Wystawa „Wroc砤wskie 秗odowisko akademickie – tw髍cy i ich uczniowie”

Wi阠ej...

13 listopada 2003 roku

Doktor Alicja Krzemi駍ka laureatk nagrody Fundacji Pro Scientia et Vita

Wi阠ej...

13 listopada 2003 roku

Europejski portal dla mobilnych naukowc體

Wi阠ej...

12 listopada 2003 roku

Otwarcie wyremontowanych pomieszcze Wydzia硊 Nauk o 痽wno禼i

Wi阠ej...

12 listopada 2003 roku

Zaproszenie na i阾o Akademii Rolniczej

Wi阠ej...

12 listopada 2003 roku

Zaproszenie na i阾o Nauki Wroc砤wskiej

Wi阠ej...

9 listopada 2003 roku

Nowy link – Biuro Karier

Wi阠ej...

7 listopada 2003 roku

Debata o wykorzystaniu funduszy strukturalnych w realizacji strategii rozwoju Dolnego 眘ka

Wi阠ej...

3 listopada 2003 roku

80-lecie urodzin profesora Ryszarda Badury

Wi阠ej...

3 listopada 2003 roku

Nowy, listopadowy „G硂s Uczelni”

Wi阠ej...

3 listopada 2003 roku

Prawo o szkolnictwie wy縮zym – projekt ustawy

Wi阠ej...

Do g髍y

Ostatnie zmiany wykona砤 dors