A k t u a l n o ś c i   –   g r u d z i e ń   2 0 0 3   r o k u

Powrót

 

 

19 grudnia 2003 roku

Relacja z grudniowego posiedzenia Senatu

Więcej...

18 grudnia 2003 roku

Życzenia świąteczne

Więcej...

18 grudnia 2003 roku

Doktorat honoris causa Politechniki Wrocławskiej dla Jego Eminencji Henryka Kardynała Gulbinowicza, Arcybiskupa Metropolity Wrocławskiego

Więcej...

15 grudnia 2003 roku

Dyskusja nad Akademickim Kodeksem Etycznym

Więcej...

13 grudnia 2003 roku

50. Absolutorium Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji

Więcej...

12 grudnia 2003 roku

Apel w sprawie zaangażowania środowiska akademickiego Wrocławia w proces integracji w dziedzinie biotechnologii

Więcej...

12 grudnia 2003 roku

Spotkanie szefów instytucji rolniczych

Więcej...

11 grudnia 2003 roku

II Dzień Aktywności Studenckiej

Więcej...

8 grudnia 2003 roku

Nowy serwis studencki – www.twoje.pl

Więcej...

5 grudnia 2003 roku

Koncert charytatywny „Dla Kasi Mróz”

Więcej...

4 grudnia 2003 roku

Uroczystość nadania doktoratu honoris causa komisarzowi Unii Europejskiej ds. rozszerzenia Günterowi Verheugenowi oraz wizyta we wrocławskiej Akademii Rolniczej w mediach

Więcej...

2 grudnia 2003 roku

Uroczystość nadania doktoratu honoris causa komisarzowi Unii Europejskiej ds. rozszerzenia Günterowi Verheugenowi

Więcej...

2 grudnia 2003 roku

Wizyta Güntera Verheugena we wrocławskiej Akademii Rolniczej

Więcej...

2 grudnia 2003 roku

Nowy, grudniowy „Głos Uczelni”

Więcej...

Do góry

Ostatnie zmiany wykonała dors