A k t u a l n o ś c i   –   s t y c z e ń   2 0 0 4   r o k u

Powrót

 

 

30 stycznia 2004 roku

Relacja z pierwszego w nowym roku kalendarzowym posiedzenia Senatu

Więcej...

29-30 stycznia 2004 roku

Zgromadzenie plenarne Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich

Więcej...

28 stycznia 2004 roku

Akademia Rolnicza w portalu „Po Maturze PL”

Więcej...

27 stycznia 2004 roku

10-lecie Wrocławskiej Międzyuczelnianej Fundacji „Pro Homine”

Więcej...

26 stycznia 2004 roku

Trójstopniowy podział nauki (materiał do dyskusji)

Więcej...

26 stycznia 2004 roku

Spotkanie noworoczno-opłatkowe środowiska rolniczego

Więcej...

26 stycznia 2004 roku

Spotkanie szefów instytucji rolniczych i obsługi rolnictwa

Więcej...

23 stycznia 2004 roku

Multimedia w dydaktyce

Więcej...

22 stycznia 2004 roku

Rozporządzenie MENiS w sprawie szczegółowego trybu przeprowadzania czynności w przewodach doktorskim i habilitacyjnym oraz postępowaniu o nadanie tytułu profesora

Więcej...

16 stycznia 2004 roku

Tadeusz Szulc gościem specjalnym Salonu Profesora Dudka

Więcej...

15 stycznia 2004 roku

Informator dla kandydatów na I rok studiów w roku akademickim 2004/2005 – już w sieci!

Więcej...

8 stycznia 2004 roku

Złoty Laur Akademicki dla Ojca Świętego

Więcej...

6 stycznia 2004 roku

Ruszyło forum dyskusyjne studentów Akademii Rolniczej

Więcej...

5 stycznia 2004 roku

Nowy, styczniowy „Głos Uczelni”

Więcej...

Do góry

Ostatnie zmiany wykonała dors