A k t u a l n o ś c i   –   m a r z e c   2 0 0 4   r o k u

Powrót

 

 

31 marca 2004 roku

Nowy, kwietniowy numer miesięcznika „Głos Uczelni”

Więcej...

22 marca 2004 roku

Stypendia zagraniczne – Socrates/Erasmus

Więcej...

19 marca 2004 roku

Relacja z marcowego posiedzenia Senatu

Więcej...

18 marca 2004 roku

Wyróżnienie książki Jerzego Monkiewicza, Jolanty Wajdzik „Kynologia. Wiedza o psie” na X Wrocławskich Targach Książki Naukowej

Więcej...

17 marca 2004 roku

Podziękowania od redakcji tygodnika „Newsweek”

Więcej...

16 marca 2004 roku

Strona internetowa Kolegium Rektorów Wyższych Uczelni Wrocławia i Opola

Więcej...

15 marca 2004 roku

Ogólnopolski ranking uczelni magazynu Newsweek

Więcej...

15 marca 2004 roku

ECTS LABEL dla Akademii Rolniczej we Wrocławiu

Więcej...

10 marca 2004 roku

Uroczystości 10-lecia Uniwersytetu Opolskiego

Więcej...

9 marca 2004 roku

Doktor Paweł Licznar stypendystą Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej

Więcej...

4 marca 2004 roku

Zebranie doktorantów Akademii Rolniczej we Wrocławiu

Więcej...

1 marca 2004 roku

Nowy, marcowy numer miesięcznika „Głos Uczelni”

Więcej...

Do góry

Ostatnie zmiany wykonała dors