A爇爐爑燼爈爊爋牰燾爄牋 –牋 m燼爅牋 2񁒶4牋爎爋爇爑

Powr髏

 

 

31 maja 2004 roku

Zmiana numeru centrali telefonicznej

Wi阠ej...

31 maja 2004 roku

Nowy, czerwcowy numer miesi阠znika „G硂s Uczelni”

Wi阠ej...

28 maja 2004 roku

Relecja z majowego posiedzenia Senatu

Wi阠ej...

26 maja 2004 roku

Plenarne posiedzenie Komitetu Ochrony Ro秎in PAN

Wi阠ej...

22 maja 2004 roku

50-lecie odnowienia dyplom體 rocznika 1949-1954

Wi阠ej...

21 maja 2004 roku

Podzi阫owania za udzia przedstawicieli Akademii Rolniczej w Targach Pracy

Wi阠ej...

21 maja 2004 roku

Prof. Roman Ko砤cz o obszarach wiejskich w K硂dzku

Wi阠ej...

18 maja 2004 roku

List wojewody dolno秎眘kiego do rektora

Wi阠ej...

13 maja 2004 roku

Nagroda Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Wi阠ej...

12 maja 2004 roku

Profesor Jerzy Drozd wybrany cz硂nkiem Zespo硊 P-06 KBN V kadencji

Wi阠ej...

3-4 maja 2004 roku

Dr Christian Ahl z Uniwersytetu w Getyndze go禼iem uczelni

Wi阠ej...

4 maja 2004 roku

Nowy, majowy numer miesi阠znika „G硂s Uczelni”

Wi阠ej...

2 maja 2004 roku

Przes砤nie 秗odowiska naukowego Wroc砤wia i Opola z okazji przyst眕ienia Polski do Unii Europejskiej

Wi阠ej...

Do g髍y

Ostatnie zmiany wykona砤 dors