A k t u a l n o ś c i   –   s i e r p i e ń   2 0 0 4   r o k u

Powrót

 

 

25 sierpnia 2004 roku

Program „Uczelnie wolne od narkotyków”

Więcej...

20 sierpnia 2004 roku

Kryta pływalnia – podpisanie umowy

Więcej...

20 sierpnia 2004 roku

Podziękowanie Kardynała Henryka Gulbinowicza – doktora honoris causa Akademii Rolniczej we Wrocławiu

Więcej...

18 sierpnia 2004 roku

Spotkanie w urzędzie wojewódzkim

Więcej...

Do góry

Ostatnie zmiany wykonała dors