A k t u a l n o ś c i   –   w r z e s i e ń   2 0 0 4   r o k u

Powrót

 

 

28 września 2004 roku

Zaproszenie na inaugurację

Więcej...

28 września 2004 roku

Gaudeamus w Rynku

Więcej...

24 września 2004 roku

Spotkanie przedstawicieli dolnośląskich powiatowych urzędów pracy, Biura Karier Akademii Rolniczej oraz Regionalnego Centrum Doradztwa, Rozwoju Rolnictwa i Obszarów Wiejskich we Wrocławiu

Więcej...

21 września 2004 roku

Spotkanie z premierem Markiem Belką

Więcej...

21 września 2004 roku

Kolegium Rektorów Uczelni Wrocławia i Opola

Więcej...

21 września 2004 roku

Akademia Rolnicza we Wrocławiu zatrudni kierownika Działu Księgowości Finansowej

Więcej...

20 września 2004 roku

Targi Gminne „Gminy Zjednoczonej Europy”

Więcej...

6 września 2004 roku

Wyjaśnienia dotyczące zmian w systemie pomocy materialnej dla studentów

Więcej...

5 września 2004 roku

Umowa o współpracy między Państwowym Instytutem Górniczym w Sankt Petersburgu a Akademią Rolniczą we Wrocławiu

Więcej...

3 września 2004 roku

Podziękowanie Biskupa ks. prof. dr. Ignacego Deca

Więcej...

2 września 2004 roku

Dolnośląski Festiwal Nauki środowiska wrocławskiego na Akademii Rolniczej

Więcej...

1 września 2004 roku

Nowy, powakacyjny numer miesięcznika „Głos Uczelni”

Więcej...

Do góry

Ostatnie zmiany wykonała dors