A k t u a l n o ś c i   –   g r u d z i e ń   2 0 0 4   r o k u

Powrót

 

 

27 grudnia 2004 roku

Relacja z grudniowego posiedzenia Senatu

Więcej...

16 grudnia 2004 roku

List gratulacyjny wojewody dolnośląskiego – ECTS Label

Więcej...

16 grudnia 2004 roku

III Dzień Aktywności Studenckiej na Akademii Rolniczej we Wrocławiu

Więcej...

16 grudnia 2004 roku

Dolnośląski Festiwal Nauki – podziękowania

Więcej...

14 grudnia 2004 roku

Porozumienie o współpracy z głównym geodetą kraju

Więcej...

14 grudnia 2004 roku

Goście z Kazachstanu

Więcej...

14 grudnia 2004 roku

Nagrody NOT

Więcej...

10 grudnia 2004 roku

Stypendia dla studentów z obszarów zmarginalizowanych

Więcej...

9 grudnia 2004 roku

Wizyta profesora Alfreda Turgeona

Więcej...

7 grudnia 2004 roku

Regionalne Centrum Informacji dla Naukowców

Więcej...

3 grudnia 2004 roku

Nowy numer miesięcznika „Głos Uczelni”

Więcej...

Do góry

Ostatnie zmiany wykonała dors