A爇爐爑燼爈爊爋牰燾爄牋 –牋 l爑爐爕牋 2񁒶5牋爎爋爇爑

Powr髏

 

 

26 lutego 2005 roku

„Wieczory Paw硂wickie”

Wi阠ej...

26 lutego 2005 roku

Regionalne Centrum Bada Naukowych i Diagnostyki Medycznej

Wi阠ej...

25 lutego 2005 roku

Posiedzenie Prezydium KRASP na Politechnice Wroc砤wskiej

Wi阠ej...

24 lutego 2005 roku

Prof. Jerzy Drozd w sk砤dzie Zespo硊 Odwo砤wczego Rady Nauki

Wi阠ej...

15 lutego 2005 roku

Spotkanie przedwyborcze

Wi阠ej...

15 lutego 2005 roku

Podsumowanie najwa縩iejszych osi眊ni赕 w dzia砤lno禼i Akademii Rolniczej we Wroc砤wiu od wrze秐ia 2002 do lutego 2005

Wi阠ej...

14 lutego 2005 roku

Zasady rekrutacji kandydat體 na studia w roku akademickim 2005/2006

Wi阠ej...

7 lutego 2005 roku

Informator „Laboratoria Akademii Rolniczej we Wroc砤wiu”

Wi阠ej...

7 lutego 2005 roku

CORDIS – o unijnej nauce po polsku

Wi阠ej...

7 lutego 2005 roku

Nowa ustawa o zasadach finansowania nauki

Wi阠ej...

7 lutego 2005 roku

PET dla Wroc砤wia

Wi阠ej...

3 lutego 2005 roku

Profesor Andrzej Filistowicz w sk砤dzie Pa駍twowej Komisji Akredytacyjnej

Wi阠ej...

1 lutego 2005 roku

Nowy numer miesi阠znika „G硂s Uczelni”

Wi阠ej...

Do g髍y

Ostatnie zmiany wykona砤 dors