A k t u a l n o ś c i   –   k w i e c i e ń   2 0 0 5   r o k u

Powrót

 

 

29 kwietnia 2005 roku

Relacja z posiedzenia Senatu

Więcej...

25 kwietnia 2005 roku

List rektora Akademii Rolniczej do papieża Benedykta XVI

Więcej...

19 kwietnia 2005 roku

Ustawa o doświadczeniach na zwierzętach

Więcej...

18 kwietnia 2005 roku

Akademia Rolnicza w rankingu szkół wyższych tygodnika „Wprost”

Więcej...

15 kwietnia 2005 roku

Uroczystości na Akademii Medycznej

Więcej...

12 kwietnia 2005 roku

Ranking „Rzeczpospolitej”

Więcej...

12 kwietnia 2005 roku

Profesor Andrzej Filistowicz w gronie ekspertów MENiS

Więcej...

11 kwietnia 2005 roku

Akademia Rolnicza we Wrocławiu członkiem Europejskiego Stowarzyszenia Uniwersytetów

Więcej...

8 kwietnia 2005 roku

SZUKAŁEM WAS

Więcej...

7 kwietnia 2005 roku

Nadzwyczajne posiedzenie Senatu

Więcej...

7 kwietnia 2005 roku

Wpis w księdze kondolencyjnej

Więcej...

5 kwietnia 2005 roku

Piątek dniem wolnym od pracy i zajęć dydaktycznych

Więcej...

4 kwietnia 2005 roku

Nowy numer miesięcznika „Głos Uczelni”

Więcej...

4 kwietnia 2005 roku

Wieczory Pawłowickie – odwołanie koncertu

Więcej...

1 kwietnia 2005 roku

Relacja z kwietniowego posiedzenia Senatu

Więcej...

Do góry

Ostatnie zmiany wykonała dors