A爇爐爑燼爈爊爋牰燾爄牋 –牋 c爖爀爎爓爄爀燾牋 2񁒶5牋爎爋爇爑

Powr髏

 

 

30 czerwca 2005 roku

List z Watykanu – papieskie b硂gos砤wie駍two

Wi阠ej...

28 czerwca 2005 roku

Centrum Informacyjne Turystyki Przyrodniczej i Kulturowej dla Rozwoju Teren體 Wiejskich Dolnego 眘ka

Wi阠ej...

28 czerwca 2005 roku

X konferencja dziekan體 i prodziekan體 wydzia丑w kszta砪眂ych na kierunku zootechnika

Wi阠ej...

28 czerwca 2005 roku

Spotkanie w O秗odku Doradztwa Rolniczego w siowie

Wi阠ej...

27 czerwca 2005 roku

„Stan polskiego i dolno秎眘kiego rolnictwa w rok po wst眕ieniu do Unii Europejskiej”

Wi阠ej...

24 czerwca 2005 roku

Dyplom dla Akademii Rolniczej we Wroc砤wiu od Prezydenta Wroc砤wia

Wi阠ej...

24 czerwca 2005 roku

List gratulacyjny dla honorowego obywatela Wroc砤wia – Lecha Wa酬sy

Wi阠ej...

23 czerwca 2005 roku

Doktorat honoris causa Akademii Rolniczej w Krakowie dla prof. Stanis砤wa Kostrzewy

Wi阠ej...

18 czerwca 2005 roku

Piknik „k-endowy” w Paw硂wicach

Wi阠ej...

18 czerwca 2005 roku

70-lecie prof. Andrzeja Wiszniewskiego na Politechnice Wroc砤wskiej

Wi阠ej...

17 czerwca 2005 roku

Prof. Micha Mazurkiewicz „Zas硊縪ny dla Samorz眃u Lekarsko-Weterynaryjnego MERITUS”

Wi阠ej...

16 czerwca 2005 roku

„Problemy geodezyjne w badaniach 秗odowiska przyrodniczego po polskiej i czeskiej stronie Sudet體”

Wi阠ej...

10 czerwca 2005 roku

List gratulacyjny dla doktora honoris causa Akademii Rolniczej we Wroc砤wiu Ksi阣za Kardyna砤 Henryka Gulbinowicza

Wi阠ej...

6 czerwca 2005 roku

Nowy numer miesi阠znika „G硂s Uczelni”

Wi阠ej...

3 czerwca 2005 roku

Czerwcowe posiedzenie Senatu

Wi阠ej...

Do g髍y

Ostatnie zmiany wykona砤 dors