A k t u a l n o ś c i   –   s i e r p i e ń   2 0 0 5   r o k u

Powrót

 

 

UWAGA!!! Dodatkowa rekrutacja na studia zaoczne

Więcej...

22 sierpnia 2005 roku

Aula w Centrum Naukowo-Dydaktycznym imienia Ojca Świętego Jana Pawła II

Więcej...

Ostatnie zmiany wykonała 5.08.2005 dors