A k t u a l n o ś c i   –   w r z e s i e ń   2 0 0 5   r o k u

Powrót

 

 

29 września 2005 roku

Projekt – „System stypendialny dla doktorantów Akademii Rolniczej we Wrocławiu”

Więcej...

28 września 2005 roku

Msza św. w intencji środowiska akademickiego

Więcej...

28 września 2005 roku

„Gaudeamus” w Rynku – zaproszenie

Więcej...

28 września 2005 roku

Nowy regulamin przyznawania świadczeń pomocy materialnej

Więcej...

25 września 2005 roku

Prof. Roman Kołacz członkiem Krajowej Komisji Etycznej ds. doświadczeń na zwierzętach

Więcej...

23 września 2005 roku

Ogólne kierunki działalności uczelni w kadencji 2005 – 2008

Więcej...

25 września 2005 roku

Pierwsze posiedzenie Senatu w nowej kadencji

Więcej...

20 września 2005 roku

Profesor Józefa Chrzanowska członkiem zespołu PKA

Więcej...

14 września 2005 roku

Dolnośląski Festiwal Nauki Środowiska Wrocławskiego na Akademii Rolniczej

Więcej...

12 września 2005 roku

Obozy adaptacyjne studentów pierwszego roku

Więcej...

12 września 2005 roku

Prorektor Józefa Chrzanowska w Górze Śląskiej

Więcej...

2 września 2005 roku

Grant dla Biura Karier Akademii Rolniczej we Wrocławiu

Więcej...

1 września 2005 roku

Nowe władze uczelni i wydziałów

Więcej...

1 września 2005 roku

Prawo o szkolnictwie wyższym

Więcej...

1 września 2005 roku

Nowy, powakacyjny numer miesięcznika „Głos Uczelni”

Więcej...

Do góry

Ostatnie zmiany wykonał webadmin