A k t u a l n o ś c i   –   g r u d z i e ń   2 0 0 5   r o k u

Powrót

 

 

24 grudnia 2005 roku

Życzenia świąteczne

Więcej...

22 grudnia 2005 roku

Relacja z grudniowego posiedzenia Senatu

Więcej...

20 grudnia 2005 roku

Nagrody Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT

Więcej...

16 grudnia 2005 roku

Walne Zebranie członków Stowarzyszenia Absolwentów Akademii Rolniczej we Wrocławiu

Więcej...

16 grudnia 2005 roku

Spotkanie władz uczelni z przedstawicielami Wrocławskiej Rady Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT

Więcej...

16 grudnia 2005 roku

Nowy Samorząd Studencki

Więcej...

15 grudnia 2005 roku

Pracownicy Studium Wychowania Fizycznego w składzie władz AZS

Więcej...

15 grudnia 2005 roku

IV Dzień Aktywności Studenckiej w Akademii Rolniczej we Wrocławiu

Więcej...

15 grudnia 2005 roku

Konferencja inaugurująca projekt „System stypendialny dla doktorantów Akademii Rolniczej we Wrocławiu”

Więcej...

12 grudnia 2005 roku

Dolnośląska Europejska Debata Publiczna „Przyszłość w Unii Europejskiej – nowe wyzwania”

Więcej...

10 grudnia 2005 roku

Laureaci IX Edycji konkursu na najlepszych absolwentów w dziedzinie ochrony środowiska Fundacji im. Nowickiego

Więcej...

9 grudnia 2005 roku

„Wieczory Pawłowickie”

Więcej...

9 grudnia 2005 roku

Absolutorium Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji

Więcej...

8-9 grudnia 2005 roku

Konferencja „Stan szkolnictwa rolniczego na Dolnym Śląsku i perspektywy jego rozwoju”

Więcej...

2 grudnia 2005 roku

Grudniowy numer miesięcznika „Głos Uczelni”

Więcej...

Do góry

Ostatnie zmiany wykonał webadmin