A k t u a l n o ś c i   –   s t y c z e ń   2 0 0 6   r o k u

Powrót

 

 

30 stycznia 2006 roku

Egzamin TOEIC

Więcej...

27 stycznia 2006 roku

Relacja ze styczniowego posiedzenia Senatu

Więcej...

26 stycznia 2006 roku

Spotkanie z poezją

Więcej...

23 stycznia 2006 roku

Spotkanie noworoczne w Muzeum Narodowym

Więcej...

19 stycznia 2006 roku

„Strategia rozwoju Województwa Dolnośląskiego do 2020 roku” – spotkanie w sali senatu

Więcej...

17 stycznia 2006 roku

Noworoczne spotkanie na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej

Więcej...

15 stycznia 2006 roku

Ekumeniczne spotkanie noworoczne

Więcej...

14 stycznia 2006 roku

Opłatek środowisk rolniczych Ogólnopolskiej Społecznej Organizacji Chłopskiej WICI

Więcej...

14 stycznia 2006 roku

IV Ogólnopolska Giełda Pracy na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej

Więcej...

11 stycznia 2006 roku

Portal z ofertami praktyk zawodowych dla studentów – www.BankPraktyk.pl

Więcej...

10 stycznia 2006 roku

Spotkanie z przedstawicielami tureckiego Kýrýkkale University

Więcej...

6 stycznia 2006 roku

Przedstawiciel Akademii Rolniczej w grupie opiniującej Zintegrowany Program Wojewódzki oraz Regionalny Program Operacyjny województwa dolnośląskiego 2007-2013

Więcej...

4 stycznia 2006 roku

Spotkanie opłatkowe środowiska akademickiego

Więcej...

2 stycznia 2006 roku

Strona internetowa prof. Tadeusza Garbulińskiego

Więcej...

2 stycznia 2006 roku

Nowy, styczniowy numer miesięcznika „Głos Uczelni”

Więcej...

Do góry

Ostatnie zmiany wykonała 03.03.2006 dors