A爇爐爑燼爈爊爋牰燾爄牋 –牋 m燼爅牋 2񁒶6牋爎爋爇爑

Powr髏

 

 

30 maja 2006 roku

Otrzymali tytu profesora

Wi阠ej...

30 maja 2006 roku

Nowy Regulamin Studi體

Wi阠ej...

29 maja 2006 roku

Rektor prof. Micha Mazurkiewicz uczestniczy w regionalnych obchodach Dnia Le秐ika

Wi阠ej...

26 maja 2006 roku

Relacja z majowego posiedzenia Senatu

Wi阠ej...

24 maja 2006 roku

Papie Benedykt XVI w Polsce

Wi阠ej...

19 maja 2006 roku

Wieczory Paw硂wickie

Wi阠ej...

18 maja 2006 roku

Studentki architektury krajobrazu wroc砤wskiej Akademii Rolniczej wygra硑 konkurs na koncepcj zagospodarowania Rynku w odzie 眘kiej.

Wi阠ej...

12 maja 2006 roku

Otwarcie nowego obiektu Wroc砤wskiego Parku Technologicznego we Wroc砤wiu – Inkubatora – Centrum Technologii (I-CT)

Wi阠ej...

12 maja 2006 roku

III Wojew骴zka Konferencja Naukowa pt. „Style 縴cia wsp蟪czesnej m硂dzie縴 w my秎 idei zr體nowa縪nego rozwoju”

Wi阠ej...

9 maja 2006 roku

Projekt pt. „Opracowanie programu nauczania do kszta砪enia na odleg硂舵 na kierunku rolnictwo” uzyska finansowanie z funduszy europejskich

Wi阠ej...

8 maja 2006 roku

Profesorowie Andrzej Drabi駍ki i Tomasz Nowak zostali cz硂nkami honorowymi Stowarzyszenia „Ogrody Dolno秎眘kie”

Wi阠ej...

4 maja 2006 roku

Majowy numer miesi阠znika „G硂s Uczelni”

Wi阠ej...

Do g髍y

Ostatnie zmiany wykona 5.06.2006 webadmin