A爇爐爑燼爈爊爋牰燾爄牋 –牋 c爖爀爎爓爄爀燾牋 2񁒶6牋爎爋爇爑

Powr髏

 

 

30 czerwca 2006 roku

Relacja z ostatniego w roku akademickim 2005/2006 posiedzenia Senatu

Wi阠ej...

27 czerwca 2006 roku

Wizyta delegacji z Canakkale Onsekiz Mart University

Wi阠ej...

22 czerwca 2006 roku

Senat na nadzwyczajnym posiedzeniu przyj背 Statut Akademii Rolniczej we Wroc砤wiu

Wi阠ej...

21 czerwca 2006 roku

Spotkanie prorektora AR prof. Romana Ko砤cza z Mathiasem Kunze – w砤禼icielem niemieckiej firmy KUNZE CONSULTING

Wi阠ej...

21 czerwca 2006 roku

Druga edycja programu stypendialnego dla doktorant體

Wi阠ej...

20 czerwca 2006 roku

Otrzymali tytu profesora

Wi阠ej...

14 czerwca 2006 roku

Nadzwyczajne posiedzenie Senatu – projekt Statutu Akademii Rolniczej we Wroc砤wiu z poprawkami przyj阾ymi przez Senat

Wi阠ej...

6 czerwca 2006 roku

Umowa o wsp蟪pracy z Pa駍twowym Uniwersytetem Rolniczym w Kijowie

Wi阠ej...

5 czerwca 2006 roku

Internetowa rejestracja kandydat體 na studia ju aktywna!

Wi阠ej...

4 czerwca 2006 roku

Rektor AR prof. Micha Mazurkiewicz uczestniczy w ceremonii wr阠zenia Nagrody im. Jana Nowaka-Jeziora駍kiego

Wi阠ej...

3 czerwca 2006 roku

Zako馽zy砤 si V edycja Studi體 Podyplomowych „Wiedzy o Unii Europejskiej AGRO-UNIA”, wr阠zono dyplomy 55 absolwentom

Wi阠ej...

2 czerwca 2006 roku

Czerwcowy numer miesi阠znika „G硂s Uczelni”

Wi阠ej...

Do g髍y

Ostatnie zmiany wykona 6.07.2006 webadmin