A爇爐爑燼爈爊爋牰燾爄牋 –牋 l爄爌爄爀燾牋 2񁒶6牋爎爋爇爑

Powr髏

 

 

4 lipca 2006 roku

Prorektor prof. Roman Ko砤cz uczestniczy w uroczysto禼i upami阾niaj眂ej 65. rocznic mordu profesor體 lwowskich dokonanego przez niemieckich nazist體 i ukrai駍kich nacjonalist體 na Wzg髍zach Wuleckich 4 lipca 1941 roku we Lwowie

Wi阠ej...

Ostatnie zmiany wykona 1.09.2006 webadmin