A k t u a l n o ś c i   –   s i e r p i e ń   2 0 0 6   r o k u

Powrót

 

 

30 sierpnia 2006 roku

Cztery na pięć wydziałów wrocławskiej Akademii Rolniczej uzyskały pierwszą kategorię w ramach oceny parametrycznej dokonanej przez Radę Nauki

Więcej...

25 sierpnia 2006 roku

W Centrum Kształcenia Ustawicznego w Pawłowicach odbyła się konferencja podsumowująca realizację projektu „Opracowanie programu nauczania na odległość na kierunku ROLNICTWO”

Więcej...

25 sierpnia 2006 roku

Spotkanie dziekanów europejskich wydziałów weterynaryjnych zrzeszonych w VetNEST

Więcej...

24 sierpnia 2006 roku

Konferencja prasowa

Więcej...

21 sierpnia 2006 roku

Wstępne podsumowanie lipcowej rekrutacji na studia stacjonarne w roku akademickim 2006/2007

Więcej...

Do góry

Ostatnie zmiany wykonał 25.09.2006 webadmin