A k t u a l n o ś c i   –   w r z e s i e ń   2 0 0 6   r o k u

Powrót

 

 

30 września 2006 roku

Listy gratulacyjne z okazji 55-lecia Akademii Rolniczej we Wrocławiu, nadania doktoratu honorowego profesorowi Tadeuszowi Szulcowi oraz inauguracji roku akademickiego 2006/2007

Więcej...

30 września 2006 roku

Jubileuszowy koncert z okazji 30-lecia Akademickiego Zespołu Pieśni i Tańca „Jedliniok”

Więcej...

29 września 2006 roku

Jubileuszowa inauguracja roku akademickiego 2006/2007 połączona z nadaniem doktoratu honoris causa prof. Tadeuszowi Szulcowi

Więcej...

28 września 2006 roku

Aktualne problemy rolnictwa, gospodarki żywnościowej i ochrony środowiska

Więcej...

22 września 2006 roku

Jubileuszowy PIKNIK w Pawłowicach

Więcej...

21 września 2006 roku

Relacja z wrześniowego posiedzenia Senatu

Więcej...

1 września 2006 roku

Wrześniowy, jubileuszowy numer miesięcznika „Głos Uczelni”

Więcej...

1 września 2006 roku

Projekt „Drugi program stypendialny dla doktorantów Akademii Rolniczej we Wrocławiu”.

Więcej...

Do góry

Ostatnie zmiany wykonał 25.09.2006 webadmin