A爇爐爑燼爈爊爋牰燾爄牋 –牋 p燼牸燿爖爄爀爎爊爄爇牋 2񁒶6牋爎爋爇爑

Powr髏

 

 

30 pa糳ziernika 2006 roku

Prezydent Lech Kaczy駍ki podpisa ustaw o zmianie nazwy uczelni

Wi阠ej...

27 pa糳ziernika 2006 roku

Relacja z pa糳ziernikowego posiedzenia senatu

Wi阠ej...

24 pa糳ziernika 2006 roku

Nominacje profesorskie

Wi阠ej...

23 pa糳ziernika 2006 roku

Dwa zespo硑 Akademii Rolniczej we Wroc砤wiu w gronie laureat體 konkursu Wroc砤wskiej Rady Stowarzysze Naukowo-Technicznych NOT „Za wybitne osi眊ni阠ia w dziedzinie techniki” zrealizowane w 2005 roku

Wi阠ej...

21 pa糳ziernika 2006 roku

Akademia Rolnicza podpisa砤 dwie umowy o wsp蟪pracy naukowo-technicznej

Wi阠ej...

21 pa糳ziernika 2006 roku

Profesor Czes砤wa Lipecka doktorem honoris causa Akademii Rolniczej we Wroc砤wiu

Wi阠ej...

18 pa糳ziernika 2006 roku

Sejm uchwali now nazw uczelni – Uniwersytet Przyrodniczy we Wroc砤wiu

Wi阠ej...

11 pa糳ziernika 2006 roku

Przed obeliskiem i na grobie Profesora Stanis砤wa To硃y z硂縪no wie馽e i kwiaty

Wi阠ej...

11 pa糳ziernika 2006 roku

Zaproszenie do udzia硊 w IV edycji konkursu „WROCWSKA MAGNOLIA”

Wi阠ej...

6 pa糳ziernika 2006 roku

Pa糳ziernikowy numer miesi阠znika „G硂s Uczelni”

Wi阠ej...

5 pa糳ziernika 2006 roku

Nowa strona internetowa Pa駍twowej Komisji Akredytacyjnej

Wi阠ej...

Do g髍y

Ostatnie zmiany wykona 23.11.2006 webadmin