A爇爐爑燼爈爊爋牰燾爄牋 –牋 l爄爏爐爋爌燼燿牋 2񁒶6牋爎爋爇爑

Powr髏

 

 

24 listopada 2006 roku

Medal im. Micha砤 Oczapowskiego dla Profesora Jerzego Juszczaka

Wi阠ej...

24 listopada 2006 roku

Relacja z listopadowego posiedzenia senatu

Wi阠ej...

21 listopada 2006 roku

Profesor Jerzy Fabiszewski doktorem honoris causa wroc砤wskiej Akademii Rolniczej

Wi阠ej...

20 listopada 2006 roku

Profesor Roman Ko砤cz na Dolno秎眘kim Forum Politycznym i Gospodarczym w Krzy縪wej

Wi阠ej...

17 listopada 2006 roku

Gratulacje od wojewody dolno秎眘kiego

Wi阠ej...

15 listopada 2006 roku

i阾o Akademii Rolniczej we Wroc砤wiu

Wi阠ej...

8 listopada 2006 roku

Ustawa o zmianie nazwy Akademii Rolniczej we Wroc砤wiu na Uniwersytet Przyrodniczy wejdzie w 縴cie 23 listopada 2006 roku!

Wi阠ej...

8 listopada 2006 roku

Akademia Rolnicza we Wroc砤wiu wyr罂niona tytu砮m „UCZELNIA ROKU 2006” za szczeg髄ne zas硊gi w propagowaniu warto禼i humanitarnych

Wi阠ej...

8 listopada 2006 roku

Og硂szenie wynik體 konkursu na koncepcj programowo-przestrzenn zagospodarowania terenu Arboretum Akademii Rolniczej we Wroc砤wiu

Wi阠ej...

3 listopada 2006 roku

Listopadowy numer miesi阠znika „G硂s Uczelni”

Wi阠ej...

Do g髍y

Ostatnie zmiany wykona 04.12.2006 webadmin