A k t u a l n o ś c i   –   g r u d z i e ń   2 0 0 6   r o k u

Powrót

 

 

Życzenia świąteczne i noworoczne

Więcej...

22 grudnia 2006 roku

Relacja z grudniowego posiedzenia senatu

Więcej...

20 grudnia 2006 roku

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu przystępuje do konsorcjum wrocławskich uczelni publicznych tworzących Dolnośląską Bibliotekę Cyfrową

Więcej...

16 grudnia 2006 roku

Profesor Tadeusz Luty doktorem honoris causa Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu

Więcej...

13 grudnia 2006 roku

25 lat temu wprowadzono stan wojenny w Polsce; jeszcze w nocy z 12 na 13 grudnia 1981 roku rozpoczął się strajk protestacyjny „Solidarności” Akademii Rolniczej we Wrocławiu

Więcej...

6 grudnia 2006 roku

Profesor Roman Kołacz uczestniczył w sesji Rady Miejskiej Wrocławia V kadencji

Więcej...

6 grudnia 2006 roku

Profesor Roman Kołacz ekspertem z ramienia Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu

Więcej...

6 grudnia 2006 roku

V Dzień Aktywności Studenckiej pod hasłem „DAS dla WAS”

Więcej...

4 grudnia 2006 roku

Certyfikat ETS dla Wydziałowego Laboratorium Komputerowego na Wydziale Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji

Więcej...

1 grudnia 2006 roku

Nadzwyczajne posiedzenie Senatu

Więcej...

1 grudnia 2006 roku

Grudniowy numer miesięcznika „Głos Uczelni”

Więcej...

Do góry

Ostatnie zmiany wykonał 18.01.2007 webadmin