A k t u a l n o ś c i   –   s t y c z e ń   2 0 0 7   r o k u

Powrót

 

 

26 stycznia 2007 roku

Relacja ze styczniowego posiedzenia senatu

Więcej...

22 stycznia 2007 roku

Uwagi i opinie dotyczące projektu logo Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu można nadsyłać do 25 stycznia do godz. 15.00

Więcej...

18 stycznia 2007 roku

List wiceministra prof. Jana Krzysztofa Kurzydłowskiego do rektorów szkół wyższych oraz kierowników jednostek naukowych w sprawie dofinansowania projektów badawczych ze środków UE

Więcej...

4 stycznia 2007 roku

25 lat temu przeprowadzono akcję o kryptonimie „Szok”

Więcej...

2 stycznia 2007 roku

Nowy, styczniowy numer miesięcznika „Głos Uczelni”

Więcej...

Do góry

Ostatnie zmiany wykonał 08.02.2007 webadmin