A爇爐爑燼爈爊爋牰燾爄牋 –牋 l爑爐爕牋 2񁒶7牋爎爋爇爑

Powr髏

 

 

28 lutego 2007 roku

Informacja dla kierownik體 jednostek naukowych

Wi阠ej...

27 lutego 2007 roku

Apel Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wroc砤wiu o dialog spo砮czny w sprawie Doliny Rospudy

Wi阠ej...

23 lutego 2007 roku

Relacja z lutowego posiedzenia senatu

Wi阠ej...

22 lutego 2007 roku

81 uczelni na konferencji „Studenci zagraniczni w Polsce 2007”

Wi阠ej...

22 lutego 2007 roku

Umowa o wsp蟪pracy Uniwersytetu Przyrodniczego we Wroc砤wiu z Wojew骴ztwem Opolskim

Wi阠ej...

21 lutego 2007 roku

Profesor Andrzej Drabi駍ki na antenie Polskiego Radia Wroc砤w na temat Doliny Rospudy

Wi阠ej...

14 lutego 2007 roku

Profesor Tadeusz Szulc wiceprzewodnicz眂ym Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytu丑w w kadencji 2007–2010

Wi阠ej...

12 lutego 2007

O wsp蟪pracy Uniwersytetu Przyrodniczego we Wroc砤wiu z Zarz眃em Wojew骴ztwa Dolno秎眘kiego

Wi阠ej...

12 lutego 2007 roku

O sukcesie zespo硊 prof. Jana Oszmia駍kiego w og髄nopolskiej TV

Wi阠ej...

8 lutego 2007 roku

M阾ne soki jab砶owe zapobiegaj nowotworom i starzeniu si oraz wspomagaj og髄n odporno舵 organizmu – wyniki eksperymentu przeprowadzonego przez zesp蟪 prof. Jana Oszmia駍kiego opublikowanego w styczniowym wydaniu pisma „Journal of the Science of Food and Agriculture” cytuj najwa縩iejsze czasopisma naukowe i 秝iatowe agencje.

Wi阠ej...

6 lutego 2007 roku

Siedmiu profesor體 Uniwersytetu Przyrodniczego we Wroc砤wiu wybranych do 224-osobowego sk砤du Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytu丑w w kadencji 2007–2010

Wi阠ej...

1 lutego 2007 roku

POLITYKA JAKOI, MISJA I WIZJA Uniwersytetu Przyrodniczego we Wroc砤wiu

Wi阠ej...

1 lutego 2007 roku

Nowy, lutowy numer miesi阠znika „G硂s Uczelni”

Wi阠ej...

Do g髍y

Ostatnie zmiany wykona 12.03.2006 webadmin