A爇爐爑燼爈爊爋牰燾爄牋 –牋 m燼爎爖爀燾牋 2񁒶7牋爎爋爇爑

Powr髏

 

 

Weso砮go Alleluja!

Wi阠ej...

30 marca 2007 roku

Relacja z II cz甓ci marcowego posiedzenia senatu

Wi阠ej...

30 marca 2007 roku

Uchwa砤 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wroc砤wiu z dnia 30 marca 2007 roku

Wi阠ej...

29 marca 2007 roku

Relacja z I cz甓ci marcowego posiedzenia senatu

Wi阠ej...

27 marca 2007 roku

Uniwersytet Przyrodniczy jako pierwszy w konsorcjum wroc砤wskich uczelni koordynowanym przez Politechnik wdra縜 Elektroniczn Legitymacj Studenck (ELS)

Wi阠ej...

20 marca 2007 roku

Podr阠znik „Higiena i dobrostan zwierz眛 gospodarskich” profesor體 Romana Ko砤cza i Zbigniewa Dobrza駍kiego uzyska wyr罂nienie na XIII Wroc砤wskich Targach Ksi笨ki Naukowej

Wi阠ej...

20 marca 2007 roku

Lustracja na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wroc砤wiu – informacja Rektora o obowi眤ku lustracyjnym i s硂wniczek poj赕

Wi阠ej...

17 marca 2007 roku

Akcja „DRZWI OTWARTE” na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wroc砤wiu

Wi阠ej...

15 marca 2007 roku

Inauguracja 7. Programu Ramowego UE na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wroc砤wiu

Wi阠ej...

15 marca 2007 roku

Dzi wchodzi w 縴cie ustawa o ujawnianiu informacji o dokumentach organ體 bezpiecze駍twa pa駍twa z lat 1944–1990, kt髍a obejmuje obowi眤kiem sk砤dania o秝iadcze lustracyjnych nauczycieli akademickich

Wi阠ej...

14 marca 2007 roku

Uniwersytet Przyrodniczy we Wroc砤wiu – jedyna uczelnia publiczna w Polsce z mi阣zynarodowym certyfikatem EN-ISO 9001:2000

Wi阠ej...

12 marca 2007 roku

Rozstrzygni阠ie konkursu na logo i logotyp Uniwersytetu Przyrodniczego we Wroc砤wiu

Wi阠ej...

6 marca 2007 roku

Uniwersytet Przyrodniczy we Wroc砤wiu na XIII Dolno秎眘kich Prezentacjach Edukacyjnych TARED 2007

Wi阠ej...

1 marca 2007 roku

Nowy, marcowy numer miesi阠znika „G硂s Uczelni”

Wi阠ej...

Do g髍y

Ostatnie zmiany wykona 04.04.2007 webadmin