A k t u a l n o ś c i   –   k w i e c i e ń   2 0 0 7   r o k u

Powrót

 

 

26 kwietnia 2007 roku

Relacja z kwietniowego posiedzenia senatu

Więcej...

26 kwietnia 2007 roku

Nowy, majowy numer miesięcznika „Głos Uczelni”

Więcej...

24 kwietnia 2007 roku

Statut Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu – tekst jednolity

Więcej...

19 kwietnia 2007 roku

Powołano Sekcję Architektury Krajobrazu Komisji Architektury i Urbanistyki Oddziału Polskiej Akademii Nauk we Wrocławiu

Więcej...

19 kwietnia 2007 roku

Warsztaty językowe na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu z udziałem 11 gości zagranicznych

Więcej...

19 kwietnia 2007 roku

Uniwersytet Przyrodniczy w rankingu „Rzeczpospolitej” i miesięcznika „Perspektywy”

Więcej...

16 kwietnia 2007 roku

Rektor Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu prof. Michał Mazurkiewicz skierował list do Papieża Benedykta XVI z okazji jubileuszu 80-lecia urodzin i drugiej rocznicy pontyfikatu

Więcej...

15 kwietnia 2007 roku

OŚRODEK DUSZPASTERSTWA DLA OBCOKRAJOWCÓW JĘZYKA ANGIELSKIEGO

Więcej...

13 kwietnia 2007 roku

W hotelu Mercure Panorama podpisana została umowa o utworzeniu spółki wypełniającej misję Europejskiego Instytutu Technologicznego we Wrocławiu

Więcej...

12 kwietnia 2007 roku

Ponad 150 osób uczestniczyło w spotkaniu z prezesem PAN prof. Michałem Kleiberem na Politechnice Wrocławskiej pod hasłem „Europejska Rada Badań – nowa polityka naukowa Komisji Europejskiej?”

Więcej...

5 kwietnia 2007 roku

Lista wniosków przyjętych na 33. konkurs projektów badawczych (własnych, habilitacyjnych i promotorskich) już dostępna

Więcej...

2 kwietnia 2007 roku

Trzy nagrody główne i jedno wyróżnienie przyznano absolwentom Uniwersytetu Przyrodniczego w IV edycji konkursu „Wrocławska Magnolia” organizowanego przez Prezydenta Wrocławia

Więcej...

2 kwietnia 2007 roku

Nowy, kwietniowy numer miesięcznika „Głos Uczelni”

Więcej...

Do góry

Ostatnie zmiany wykonał 14.05.2007 webadmin