A爇爐爑燼爈爊爋牰燾爄牋 –牋 c爖爀爎爓爄爀燾牋 2񁒶7牋爎爋爇爑

Powr髏

 

 

29 czerwca 2007 roku

Relacja z czerwcowego posiedzenia senatu

Wi阠ej...

28 czerwca 2007 roku

Porozumienie o wsp蟪pracy pomi阣zy Miejskim Ogrodem Zoologicznym we Wroc砤wiu a Wydzia砮m Biologii i Hodowli Zwierz眛 podpisali dziekan prof. Witold Janeczek i dyrektor zoo mgr Rados砤w Ratajszczak

Wi阠ej...

25 czerwca 2007 roku

Doktorat honoris causa Akademii Rolniczej w Poznaniu dla prof. Doroty Jamroz

Wi阠ej...

20 czerwca 2007 roku

Porozumienie o wsp蟪pracy rektor體 wroc砤wskich uczelni oraz przewodnicz眂ych organizacji biznesowych Dolnego 眘ka – Sygnatariuszy Za硂縴cieli Dolno秎眘kiej Rady Przedsi阞iorczo禼i i Nauki

Wi阠ej...

19 czerwca 2007 roku

40-lecie kierunku technika rolnicza i le秐a – profesor Rudolf Micha砮k doktorem honoris causa Uniwersytetu Przyrodniczego we Wroc砤wiu

Wi阠ej...

13 czerwca 2007 roku

30-lecie Wydzia硊 Nauk o 痽wno禼i – profesor Wac砤w Leszczy駍ki doktorem honoris causa Uniwersytetu Przyrodniczego we Wroc砤wiu

Wi阠ej...

4 czerwca 2007 roku

Nowy, czerwcowy numer miesi阠znika „G硂s Uczelni”

Wi阠ej...

1 czerwca 2007 roku

Znak potwierdzaj眂y certyfikat ISO 9001:2000 oraz znak Quality International QI – pliki do pobrania

Wi阠ej...

Do g髍y

Ostatnie zmiany wykona 6.07.2007 webadmin