A爇爐爑燼爈爊爋牰燾爄牋 –牋 l爄爌爄爀燾牋 2񁒶7牋爎爋爇爑

Powr髏

 

 

20 lipca 2007 roku

Zarz眃 Wojew骴ztwa Opolskiego podzi阫owa Uniwersytetowi Przyrodniczemu za przyj阠ie funkcji partnera naukowego VI Europejskiego Kongresu Odnowy Wsi

Wi阠ej...

20 lipca 2007 roku

Profesor Ryszard Badura uhonorowany Nagrod Z硂tego Chirona

Wi阠ej...

17 lipca 2007 roku

Uniwersytet Przyrodniczy we Wroc砤wiu wszed w sk砤d konsorcjum utworzonego przez Grup Kapita硂w KGHM Polska Mied SA wraz z 30 uczelniami z ca砮j Polski, instytutami badawczo-rozwojowymi i laboratoriami

Wi阠ej...

12 lipca 2007 roku

Podpisano rozporz眃zenie w sprawie standard體 kszta砪enia dla poszczeg髄nych kierunk體 oraz poziom體 kszta砪enia, a tak縠 trybu tworzenia i warunk體, jakie musi spe硁ia uczelnia, by prowadzi studia mi阣zykierunkowe oraz makrokierunki

Wi阠ej...

10 lipca 2007 roku

Liczba kandydat體 na studia w roku akademickim 2007/2008

Wi阠ej...

6 lipca 2007 roku

Prof. J髗ef Szlachta – prorektor ds. nauki, uczestniczy w podpisaniu Memorandum of Understunding przez ministra nauki i szkolnictwa wy縮zego i dyrektora generalnego Wsp髄notowego Centrum Badawczego Komisji Europejskiej

Wi阠ej...

4 lipca 2007 roku

W ho砫zie pomordowanym profesorom w 66. rocznic zbrodni na Wzg髍zach Wuleckich

Wi阠ej...

3 lipca 2007 roku

Terminy rejestracji kandydat體 na studia i potwierdzenia podj阠ia studi體 na Uniwersytecie Przyrodniczym przesuni阾e!

Wi阠ej...

2 lipca 2007 roku

Nowy, lipcowy numer miesi阠znika „G硂s Uczelni”

Wi阠ej...

Do g髍y

Ostatnie zmiany wykona 18.08.2007 webadmin