A k t u a l n o ś c i   –   w r z e s i e ń   2 0 0 7   r o k u

Powrót

 

 

28 września 2007 roku

Pierwsze powakacyjne posiedzenie senatu

Więcej...

26 września 2007 roku

Zaproszenie na inaugurację roku akademickiego 2007/2008 na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu

Więcej...

17 września 2007 roku

Spotkanie Loży Dolnośląskiej Business Centre Club w Centrum Dydaktyczno-Naukowym Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu

Więcej...

17 września 2007 roku

Dolnośląska Rada Przedsiębiorczości i Nauki obradowała na drugim posiedzeniu, tym razem w nowej sali posiedzeń senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu w Centrum Dydaktyczno-Naukowym przy pl. Grunwaldzkim

Więcej...

13 września 2007 roku

Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu po raz drugi otrzymał dofinansowanie z Departamentu Instrumentów Wsparcia Ministerstwa Gospodarki

Więcej...

12 września 2007 roku

Prezydent Wrocławia Rafał Dutkiewicz gratuluje uhonorowania Uniwersytetu Przyrodniczego brązowym QI w ogólnopolskim konkursie Forum Jakości International 2007

Więcej...

10 września 2007 roku

Prof. Roman Kołacz powołany w skład Pre-Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego na lata 2007–2013

Więcej...

5 września 2007 roku

Rektor prof. Michał Mazurkiewicz podpisał list intencyjny w sprawie utworzenia Rolniczego Centrum Transferu Wiedzy i Innowacji w Bożkowie – Powiat Kłodzki

Więcej...

3 września 2007 roku

Przedłużono termin rejestracji kandydatów na studia!

Więcej...

1 września 2007 roku

Nowy, wrześniowy numer miesięcznika „Głos Uczelni”

Więcej...

Do góry

Ostatnie zmiany wykonał 8.10.2007 webadmin