A爇爐爑燼爈爊爋牰燾爄牋 –牋 p燼燿爖爄爀爎爊爄爇牋 2񁒶7牋爎爋爇爑

Powr髏

 

 

30 pa糳ziernika 2007 roku

Podzi阫owania od Kardyna砤 Henryka Gulbinowicza

Wi阠ej...

26 pa糳ziernika 2007 roku

Pa糳ziernikowe posiedzenie senatu

Wi阠ej...

25 pa糳ziernika 2007 roku

Polskie zespo硑 naukowe w 7. Programie Ramowym UE – doktor Christian Patermann, dyrektor Departamentu ds. Biotechnologii, Rolnictwa i 痽wno禼i go禼iem Uniwersytetu Przyrodniczego we Wroc砤wiu

Wi阠ej...

19 pa糳ziernika 2006 roku

Gratulacje dla Kardyna砤 Henryka Gulbinowicza z okazji odnowienia doktoratu na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim

Wi阠ej...

18 pa糳ziernika 2006 roku

Mikroorganizmy na sprzeda – Uniwersytet Przyrodniczy podpisa umow licencyjn z firm SKOTAN SA

Wi阠ej...

18 pa糳ziernika 2006 roku

Alternatywny Nobel dla go禼ia „SIEWCY”

Wi阠ej...

17 pa糳ziernika 2006 roku

I Dolno秎眘kie Forum Innowacji – podpisano PAKT NA RZECZ INNOWACJI

Wi阠ej...

17 pa糳ziernika 2006 roku

Zaproszenie do udzia硊 w V edycji konkursu „WROCWSKA MAGNOLIA”

Wi阠ej...

11 pa糳ziernika 2007 roku

„Uczelnia w liczbach” – broszura zawieraj眂a podstawowe dane i zestawienia za rok akademicki 2006/2007 – dost阷na jest ju w wersji elektronicznej

Wi阠ej...

10 pa糳ziernika 2007 roku

痽czenia z okazji Dnia Edukacji Narodowej

Wi阠ej...

10 pa糳ziernika 2007 roku

Zasady rekrutacji na I rok studi體 stacjonarnych i niestacjonarnych na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wroc砤wiu w roku akademickim 2008/2009 ju dost阷ne w Internecie

Wi阠ej...

5 pa糳ziernika 2007 roku

Apel do 秗odowiska akademickiego i naukowego

Wi阠ej...

4 pa糳ziernika 2007 roku

Dzie Ochrony Zwierz眛 na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wroc砤wiu

Wi阠ej...

4 pa糳ziernika 2007 roku

Listy gratulacyjne

Wi阠ej...

3 pa糳ziernika 2007 roku

Inauguracja roku akademickiego 2007/2008 po潮czona z nadaniem doktoratu honoris causa profesorowi Henrykowi G髍eckiemu

Wi阠ej...

3 pa糳ziernika 2007 roku

Nowy, pa糳ziernikowy numer miesi阠znika „G硂s Uczelni”

Wi阠ej...

2 pa糳ziernika 2007 roku

Prof. Jan Oszmia駍ki w gronie stu najlepszych naukowc體 2007 typowanych przez International Biographical Centre

Wi阠ej...

2 pa糳ziernika 2007 roku

Prof. Roman Ko砤cz powo砤ny w sk砤d Podkomitetu Monitoruj眂ego Program Operacyjny Kapita Ludzki Wojew骴ztwa Dolno秎眘kiego

Wi阠ej...

Do g髍y

Ostatnie zmiany wykona 12.10.2007 webadmin