A爇爐爑燼爈爊爋牰燾爄牋 –牋 l爄爏爐爋爌燼燿牋 2񁒶7牋爎爋爇爑

Powr髏

 

 

30 listopada 2007 roku

Listopadowe posiedzenie senatu

Wi阠ej...

30 listopada 2007 roku

Kodeks „Dobre praktyki w szko砤ch wy縮zych” przyj阾y przez senat w dniu 30 listopada 2007 roku

Wi阠ej...

29 listopada 2007 roku

Jedenaste Targi Ksi笨ki w Krakowie – sukces Wydawnictwa Uniwersytetu Przyrodniczego we Wroc砤wiu

Wi阠ej...

28 listopada 2007 roku

List profesora Stefana Jurgi do rektor體

Wi阠ej...

26 listopada 2007 roku

Tr骿ka chi駍kich sta縴st體 rozpocz瓿a dwumiesi阠zny pobyt na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wroc砤wiu

Wi阠ej...

23 listopada 2007 roku

Doroczne spotkanie cz硂nk體 Stowarzyszenia Absolwent體 Akademii Rolniczej

Wi阠ej...

22 listopada 2007 roku

Gala Fina硂wa pierwszej edycji konkursu Forum Jako禼i Quality International 2007

Wi阠ej...

18 listopada 2007 roku

Pami赕 i wdzi阠zno舵 dla tych, kt髍zy odeszli

Wi阠ej...

16 listopada 2007 roku

Mgr in. Agnieszka KOMOROWSKA, tegoroczna absolwentka Wydzia硊 Nauk o 痽wno禼i, znalaz砤 si w gronie najlepszych absolwent體 polskich uczelni w dziedzinie ochrony 秗odowiska jako stypendystka Niemieckiej Fundacji Federalnej odowisko

Wi阠ej...

15 listopada 2007 roku

i阾o Uniwersytetu Przyrodniczego

Wi阠ej...

15 listopada 2007 roku

Ekumeniczne po秝i阠enie sztandaru

Wi阠ej...

14 listopada 2007 roku

„Fundusze strukturalne dla szk蟪 wy縮zych na lata 2007–2013” konferencja organizowana przez prorektora ds. wsp蟪pracy z zagranic i rozwoju uczelni

Wi阠ej...

14 listopada 2007 roku

W projekcie „Doskonalenie akademickich kompetencji j陑ykowych pracownik體 naukowo-dydaktycznych uczelni wroc砤wskich”, wsp蟪finansowanym przez Urz眃 Marsza砶owski Wojew骴ztwa Dolno秎眘kiego, uczestnicz wroc砤wskie uczelnie, w tym Uniwersytet Przyrodniczy

Wi阠ej...

13 listopada 2007 roku

Umowa Partnerska Klastra NUTRIBIOMED

Wi阠ej...

9 listopada 2007 roku

Wiecz髍 Patriotyczny w Paw硂wicach z okazji i阾a Niepodleg硂禼i

Wi阠ej...

6 listopada 2007 roku

Pro禸a o zg砤szanie uwag i propozycji zmian w statucie uczelni, w tym dotycz眂ych regulaminu wyborczego

Wi阠ej...

2 listopada 2007 roku

Nowy, listopadowy numer miesi阠znika „G硂s Uczelni”

Wi阠ej...

Do g髍y

Ostatnie zmiany wykona 13.12.2007 webadmin