A k t u a l n o ś c i   –   g r u d z i e ń   2 0 0 7   r o k u

Powrót

 

 

Życzenia świąteczne

Więcej...

21 grudnia 2007 roku

Przedświąteczne posiedzenie senatu

Więcej...

18 grudnia 2007 roku

Podziękowania od premiera Donalda Tuska

Więcej...

13 grudnia 2007 roku

Słodka niespodzianka – akcja Komisji Wolontariatu Samorządu Studenckiego

Więcej...

13 grudnia 2007 roku

Dwa stypendia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wyniki w nauce na rok akademicki 2007/2008 przyznano studentom Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu

Więcej...

12 grudnia 2007 roku

Powstanie dolnośląski „think‑thank” – list intencyjny w sprawie utworzenia „Dolnośląskiego Centrum Studiów Regionalnych” podpisali rektorzy wrocławskich uczelni i marszałek województwa dolnośląskiego

Więcej...

6 grudnia 2007 roku

VI Dzień Aktywności Studenckiej

Więcej...

4 grudnia 2007 roku

Komunikat ministra nauki i szkolnictwa wyższego w sprawie wzorów legitymacji studenckich

Więcej...

4 grudnia 2007 roku

Grudniowy numer miesięcznika „Głos Uczelni”

Więcej...

Do góry

Ostatnie zmiany wykonał 4.01.2008 webadmin