A k t u a l n o ś c i   –   s t y c z e ń   2 0 0 8   r o k u

Powrót

 

 

30 stycznia 2008 roku

Komunikat ministra nauki i szkolnictwa wyższego w sprawie biernego prawa wyborczego w wyborach do jednoosobowych organów uczelni publicznych

Więcej...

30 stycznia 2008 roku

Centrum Nauk o Żywności i Żywieniu – dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego

Więcej...

29 stycznia 2008 roku

Spotkanie premiera Donalda Tuska z przedstawicielami środowiska akademickiego i naukowego

Więcej...

25 stycznia 2008 roku

Styczniowe posiedzenie senatu

Więcej...

22 stycznia 2008 roku

Gospodarka odpadami na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu – Rektor prosi o opinie do 5 lutego 2008 roku

Więcej...

17 stycznia 2008 roku

Czterech studentów inżynierii środowiska na Wydziale Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego otrzymało STYPENDIA MATEMATYCZNE WROCŁAWIA

Więcej...

17 stycznia 2008 roku

List przewodniczącego KRASP, prezesa PAN i prezesa Towarzystwa Naukowego Warszawskiego do Prezesa Rady Ministrów w sprawie reformy polskiej nauki

Więcej...

6 stycznia 2008 roku

Krzysztof Sośnica – student IV roku geodezji i kartografii Uniwersytetu Przyrodniczego jednym z pięciu laureatów dorocznej „Nagrody Metropolity Wrocławskiego”

Więcej...

4 stycznia 2008 roku

Styczniowy numer miesięcznika „Głos Uczelni”

Więcej...

2 stycznia 2008 roku

Nowa podstawa przeliczania wartości zamówień publicznych

Więcej...

Do góry

Ostatnie zmiany wykonał 05.02.2008 webadmin