A爇爐爑燼爈爊爋牰燾爄牋 –牋 l爑爐爕牋 2񁒶8牋爎爋爇爑

Powr髏

 

 

29 lutego 2008 roku

Lutowe posiedzenie senatu

Wi阠ej...

29 lutego 2008 roku

Prof. Stanis砤wa Str眂zy駍ka odebra砤 akt nadania tytu硊 naukowego profesora

Wi阠ej...

27 lutego 2008 roku

O秗odek Przetwarzania Informacji og砤sza nab髍 projekt體 w trybie konkursowym

Wi阠ej...

25 lutego 2008 roku

Mo縧iwo舵 udzia硊 w sympozjum organizowanym 6 maja br. w Sakso駍kim Biurze Kontaktowym w Brukseli

Wi阠ej...

25 lutego 2008 roku

Zaproszenie do sk砤dania wniosk體 w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007–2013

Wi阠ej...

20 lutego 2008 roku

Deklaracja polityki ERASMUSA

Wi阠ej...

19 lutego 2008 roku

Prezydent powo砤 Rad ds. Edukacji i Bada Naukowych

Wi阠ej...

15 lutego 2008 roku

Umowa o wsp蟪pracy pomi阣zy Uniwersytetem Przyrodniczym we Wroc砤wiu a ChemiParkiem Technologicznym Sp. z o.o.

Wi阠ej...

4 lutego 2008 roku

Porozumienie o wsp蟪pracy Wydzia硊 In縴nierii Kszta硉owania odowiska i Geodezji z w砤dzami Dusznik Zdroju

Wi阠ej...

1 lutego 2008 roku

Lutowy numer miesi阠znika „G硂s Uczelni”

Wi阠ej...

Do g髍y

Ostatnie zmiany wykona 11.03.2008 webadmin