A爇爐爑燼爈爊爋牰燾爄牋 –牋 m燼爎爖爀燾牋 2񁒶8牋爎爋爇爑

Powr髏

 

 

28 marca 2008 roku

Marcowe posiedzenie senatu

Wi阠ej...

27 marca 2008 roku

Plan dzia砤 ukierunkowany na rozw骿 agrobiotechnologii i biotechnologii przemys硂wej

Wi阠ej...

26 marca 2008 roku

Profesorowie J髗efa CHRZANOWSKA, Alina WIELICZKO, J髗ef SZLACHTA i Andrzej DRABI裇KI wybrani prorektorami Uniwersytetu Przyrodniczego na kadencj 2008–2012

Wi阠ej...

20 marca 2008 roku

痀CZENIA WIELKANOCNE

Wi阠ej...

19 marca 2008 roku

Wroc砤wska Mi阣zyuczelniana Fundacja „Pro Homine” na rzecz Emeryt體 i Os骲 Niepe硁osprawnych zwraca si z pro禸 o przekazanie 1% podatku

Wi阠ej...

15 marca 2008 roku

Studium J陑yk體 Obcych – 秗odowiskowe warsztaty metodyczne dla przedstawicieli wroc砤wskich i dolno秎眘kich uczelni oraz szk蟪 j陑ykowych z Wroc砤wia

Wi阠ej...

14 marca 2008 roku

TARED 2008 – nagroda g丑wna za innowacyjno舵 dla stoiska Uniwersytetu Przyrodniczego we Wroc砤wiu

Wi阠ej...

13 marca 2008 roku

Studia doktoranckie a Proces Bolo駍ki i Deklaracja Lizbo駍ka – seminarium prof. Tadeusza Szulca na Politechnice Wroc砤wskiej

Wi阠ej...

11 marca 2008 roku

Profesor Roman KOCZ wybrany rektorem Uniwersytetu Przyrodniczego we Wroc砤wiu na kadencj 2008–2012

Wi阠ej...

7 marca 2008 roku

Godziny rektorskie

Wi阠ej...

7 marca 2008 roku

Marcowy numer miesi阠znika „G硂s Uczelni”

Wi阠ej...

Do g髍y

Ostatnie zmiany wykona 04.04.2008 webadmin