A k t u a l n o ś c i   –   k w i e c i e ń   2 0 0 8   r o k u

Powrót

 

 

25 kwietnia 2008 roku

Uchwała Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 25 kwietnia 2008 roku w sprawie sytuacji finansowej szkół wyższych

Więcej...

25 kwietnia 2008 roku

Kwietniowe posiedzenie senatu

Więcej...

18 kwietnia 2008 roku

Materiały promocyjne i gadżety reklamowe

Więcej...

17 kwietnia 2008 roku

Prof. Janina Gabrielska i prof. Jan Matuła odebrali akty nadania tytułu naukowego profesora

Więcej...

17 kwietnia 2008 roku

Projekt założeń reformy systemu nauki i systemu szkolnictwa wyższego przygotowany zespół powołany przez prof. Barbarę Kudrycką – minister nauki i szkolnictwa wyższego

Więcej...

16 kwietnia 2008 roku

Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej przyznała stypendia konferencyjne

Więcej...

16 kwietnia 2008 roku

Strategia rozwoju nauki do 2015 roku – projekt przygotowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Więcej...

11 kwietnia 2008 roku

Prof. Andrzej Filistowicz zrezygnował z funkcji przewodniczącego Uczelnianej Komisji Wyborczej

Więcej...

8 kwietnia 2008 roku

Gospodarka odpadami na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu – Rektor prosi o informacje w terminie niezwłocznym do 25 kwietnia 2008 roku

Więcej...

7 kwietnia 2008 roku

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu jest drugą, po SGGW w Warszawie, uczelnią rolniczą najczęściej wybieraną przez kandydatów w roku 2007 – wynika z informacji MNiSW

Więcej...

4 kwietnia 2008 roku

Porozumienie o współpracy pomiędzy Uniwersytetem Przyrodniczym we Wrocławiu a Zespołem Szkół Ogólnokształcących nr 5 we Wrocławiu

Więcej...

3 kwietnia 2008 roku

Kwietniowy numer miesięcznika „Głos Uczelni”

Więcej...

Do góry

Ostatnie zmiany wykonał 12.05.2008 webadmin