A爇爐爑燼爈爊爋牰燾爄牋 –牋 m燼爅牋 2񁒶8牋爎爋爇爑

Powr髏

 

 

30 maja 2008 roku

Majowe posiedzenie senatu

Wi阠ej...

27 maja 2008 roku

Prorektor prof. J髗efa Chrzanowska i studentka V roku ogrodnictwa Anna Sylwester w czeskiej telewizji

Wi阠ej...

26 maja 2008 roku

Ankieta GSU UCZELNI – tylko do ko馽a maja mo縩a nadsy砤 wype硁ione formularze

Wi阠ej...

21 maja 2008 roku

Rozporz眃zenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wy縮zego w sprawie wska糿ik體 kosztoch硂nno禼i

Wi阠ej...

17 maja 2008 roku

Dolno秎眘ka Magnolia dla profesora Andrzeja Koteckiego

Wi阠ej...

16 maja 2008 roku

Rozporz眃zenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wy縮zego w sprawie maksymalnej wysoko禼i op砤t za rekrutacj na studia

Wi阠ej...

15 maja 2008 roku

Stanowisko Prezydium KRASP i Prezydium PAN w sprawie drogi awansu naukowego

Wi阠ej...

15 maja 2008 roku

Stanowisko Prezydium KRASP i Prezydium PAN w sprawie projektu za硂縠 systemu nauki i reformy systemu szkolnictwa wy縮zego

Wi阠ej...

12 maja 2008 roku

Studenckie praktyki na parafialnym cmentarzu – porozumienie Uniwersytetu Przyrodniczego z parafi pw. . Rodziny

Wi阠ej...

8 maja 2008 roku

Zaproszenie do udzia硊 w kolejnej edycji konkursu NOT

Wi阠ej...

8 maja 2008 roku

Po raz pierwszy na drugim miejscu po SGGW – du縴 awans Uniwersytetu Przyrodniczego we Wroc砤wiu w najbardziej presti縪wym rankingu szk蟪 wy縮zych

Wi阠ej...

6 maja 2008 roku

Za硂縠nia reformy systemu nauki i reformy szkolnictwa wy縮zego – rektor prosi o uwagi

Wi阠ej...

2 maja 2008 roku

Fundacja FUNDAR zmieni砤 nazw, a rektor zarz眃 i rad fundacji

Wi阠ej...

2 maja 2008 roku

Majowy numer miesi阠znika „G硂s Uczelni” i ankieta dla czytelnik體

Wi阠ej...

Do g髍y

Ostatnie zmiany wykona 04.06.2008 webadmin